Hlavná stránka
Združenie saleziánskych spolupracovníkov

Home
Don Bosco
Napísali o nás
Spevokol
Linky
Skauting
Aktivity

 

 

Oznamy

 

Stránka nieje aktualizovaná

 http://www.ascslovakia.sk

Kto sú to saleziánski spolupracovníci?

      Deti , mládež a rodiny sú najcitlivejšou časťou ľudskej spoločnosti . Sú jej nádejou . V detstve , ale najmä v období dospievania , rozhoduje sa o celom ďalšom živote mladého človeka . Rodina je najlepším výchovným prostredím . U chrániť mládež od mravnej a sociálnej biedy a pomôcť jej dôstojne sa zaradiť do života , to bol ideál , ktorému zasvätil celý svoj život taliansky kňaz svätý Ján Bosco. Založil rozsiahle dielo na jej záchranu.

Do tohto diela patria aj saleziánski spolupracovníci , tretia vetva saleziánskej rodiny . Je to verejné zhromaždenie veriacich katolíkov – laikov i diecéznych kňazov , ktoré sa venuje širokému mládežníckemu hnutiu a ľudovému apoštolátu. Myšlienka spolupracovníkov vznikla roku 1841, keď založil pre chlapcov prvé oratórium . Množstvo mladých si vyžadovalo veľa pomocníkov a priateľov jeho diela . Medzi prvými bola jeho matka Margita a s ňou množstvo ľudí najrôznejších povolaní , slobodných , manželov i diecéznych kňazov , ba dokonca i pápežov. Prvým bol sv. otec Pius IX. , ktorý roku 1876 Združenie saleziánskych spolupracovníkov schválil.

Saleziánske dielo na Slovensku začína rokom 1924 príchodom prvých slovenských saleziánov . Koncom 70-tych a začiatkom 80-tych rokov vznikajú prvé apoštolsky činné spoločenstvá , ktoré v ilegalite pôsobiaci saleziáni sformovali do podoby dnešného Združenia .

Čo robíme ? Naším základným poslaním je apoštolát vo farnostiach , v ktorých žijeme . Zameriavame sa na ľudskú a kresťanskú výchovu detí a mládeže , ale venujeme sa aj snúbencom , manželom a rodinám . Snažíme sa však podľa svojich schopností slúžiť všetkým , čo nás potrebujú . Učíme katechizmus na školách i v skupinách , rozbiehame a vedieme mládežnícky apoštolát , organizujeme výlety , letné tábory . rôzne súťaže , ale aj duchovné cvičenia pre mládež i dospelých.

Ako to robíme ? Svoj apoštolát sa snažíme vykonávať spoločne , vo vzájomnej spolupráci vo vnútri Združenia , v spolupráci s ostatnými zložkami saleziánskej rodiny ,ale i v spolupráci s kýmkoľvek v Cirkvi i mimo nej , ak mu leží na srdci dobro mládeže. Saleziánski spolupracovníci sa snažia podľa svojich možností pôsobiť v rozličných štruktúrach – kultúrnych , spoločenských , ekonomických i politických , najmä ak zasahujú do výchovy mládeže a do života rodín.

Potrebným zázemím pre našu apoštolskú činnosť je život v bratskom spoločenstve , ktoré je pre nás oporou v apoštoláte i v osobnom živote. Pomáha nám prehlbovať duchovný život i saleziánsky životný štýl . Neustála činnosť, pracovitosť a stále spojenie s Bohom boli charakteristické rysy duchovnosti Don Bosca . Aby sme mohli dobre slúžiť iným , musíme byť pevne zakotvení v Bohu , ktorý nás k tejto službe povolal . Nemáme žiadne zvláštne modlitby alebo pobožnosti . Modlitba v saleziánskom duchu je jednoduchá a plná dôvery , radostná a preniknutá apoštolským zápalom . V duchu sv. Františka Saleského sa usilujeme premeniť celý život na modlitbu.

Ako sa možno stať saleziánskym spolupracovníkom ? Ak niekoho priťahuje práca s mládežou a s ľudovými vrstvami , dovŕšil 18 rokov a cíti, že ho Boh volá ku trvalej spolupráci na projekte don Bosca – musí absolvovať zodpovednú prípravu. Počas nej sa zoznámi so saleziánskou rodinou , nadviaže osobné vzťahy so spolupracovníkmi , prehĺbi svoj život viery a zapojí sa do apoštolátu. Príprava končí prísľubom ,ktorý má iba morálnu záväznosť , nie právne dôsledky.

Farnosť Brezno
stránka farnosti, farské oznamy, omše, časopis, zo života farnosti
http://fara.brezno.szm.sk/
Rimskokatolícka farnosť Brezno, Mazorníkovo
stránka o živote vo farnosti Brezno Mazorníkovo
http://www.religion.brezno.szm.s

 

 

Linky na strediská

Meditácie

na dnes

Predpoved pocasia :: www.meteo.sk

 

Areopág    Blog    Breviár    Bude    Chat    Dokumenty    Fara    Galéria    Kolovrátok    Liturgika    Mediablog    Pamiatky    Pohľadnice    Rehoľa    Slovník    Vyhľadávač    Webmail
Domov Kňazom dnes? Liturgia Knižnica Schematizmy Svätí Inzeráty Fórum Na stiahnutie Linky